A helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv  a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az  önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az  önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
Elektronikusan vagy más módon közzéteszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb – így különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokában lévő adatfajtákra és a működéséről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó – adatokat.

 

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0145 kódszámú “Védőnői szolgálat fejlesztése Kömlőn” című pályázat

Eszközszállítási szerződéspdf-ikon

Informatikai eszközök szállítási szerződésepdf-ikon

Kivitelezői szerződéspdf-ikon
Közbeszerzési szerződés

pdf-ikon

Műszaki ellenőr szerződéspdf-ikon

Nyilvánosság szerződéspdf-ikon

Projektmenedzsment szerződéspdf-ikon

Tervezői szerződéspdf-ikon