“Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát, amely kiszámíthatatlan kamatokat osztogat nesztelenül.”
/Johann Wolfgang von Goethe/

Hivatalos név: Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

(mely egyben Könyvtármozi és Digitális Jólét Pontként is működik)

Cím: 3372 Kömlő, Fő út 18-20.

Nyitva tartás: Kedd: 12:30 – 16:30

Szerda: 8:00 – 12:00

Csütörtök: 12:30 – 16:30

Péntek: 8:00 – 12:00

Telefon: 36/481- 032

Könyvtárvezető: Bedécs Mária

Fenntartó: Kömlő Községi Önkormányzata (3372 Kömlő, Fő út 26-30.)

Szakmai irányító: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.)

A könyvtár feladata a kultúra írásban vagy más módon rögzített alkotásainak népszerűsítése és rendelkezésre bocsátása, a helyi lakosság művelődési igényeinek fejlesztése, változatos szolgáltatásokkal való kielégítése, az egyéni művelődés és önképzés ösztönzése, az olvasási kultúra fejlesztése, a szabadidő kulturált eltöltése.

Mint közművelődési intézmény, a település oktatási-nevelési, valamint egyéb közművelődési intézményeivel együttműködik, települési rendezvények szervezésében, lebonyolításában részt vesz.

Szolgáltatása folyamatosan bővül, átalakul, változik – egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt az igények szerint.

A könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai:

 • Kölcsönzés; könyvek, heti lapok, folyóiratok, magazinok, DVD-k

 • Helyben olvasás: kézikönyvek, hetilapok, folyóiratok

 • Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkban nem található könyvek, szakkönyvek, folyóiratokból cikkmásolatok – olvasói kérésre – postai úton való igénylése más könyvtárakból

 • Könyvtári programok szervezése – ezek közé tartozik a Kömlő Község Önkormányzata, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatásával megvalósuló programok is.

 • Ingyenes internet és eszközhasználat (helyet, számítógépet és eszközöket, ingyenes internethez való hozzáférést biztosítunk a könyvtárba látogatók számára)

 • Közhasznú információk szolgáltatására is van lehetőség, pl. menetrendek, továbbtanulási, pályázati lehetőségek, szállásinformációk, programajánló stb.

 • Tájékoztatás a könyvtár munkájáról a 2 havonta megjelenő helyi újságban, (Kömlő Népe)

 • A könyvtárban van lehetőség: film, mesefilm nézésre, társasjátékra, rajzolás-színezésre, kötetlen beszélgetésre

 • Csoportos foglalkozások korosztályonként,

 • A könyvtárban megvásárolhatók a helyi megjelenésű és helyi kötődésű szerzők könyvei.

A nyilvános könyvtárunk korlátozás nélkül, ingyenesen biztosítja szolgáltatásait a regisztrált könyvtárhasználók – gyerekek és a felnőttek – részére. A könyvtárból történő könyv kölcsönzőknek be kell iratkozni, olvasójeggyel kell rendelkezniük. A beiratkozást a könyvtárban, formanyomtatvány kitöltésével, lehet megtenni.

Könyvtárunk tagja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek (KSZR) így az együttműködés révén 3 havonta frissül a könyvállomány egy része, továbbá lehetővé teszi a KSZR rendszerben lévő könyvek egyenlő hozzáférés esélyét a könyvtárközi kölcsönzéssel.

Könyvtármozi:

A magyar filmkultúra értékei az ország közel 500 kistelepülési könyvtárában, köztük a helyi könyvtárban, Kömlőn is elérhető. A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

Mi a KönyvtárMozi?  A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó települések könyvtári szolgáltató helyein megvalósuló filmalapú ingyenes könyvtári szolgáltatás. Célja a magyar filmkultúra értékeinek bemutatása. A filmek levetítése, feldolgozása, megbeszélése könyvtári környezetben valósul meg.

Célközönség: 5000 fő alatti lakosságszámú kistelepüléseken élő  gyerekek, felnőttek, idősek.

A KönyvtárMozi szolgáltatás feltétele, hogy a könyvtári szolgáltatóhely NAVA Ponttá váljon (regisztrál a Nemzeti Audiovizuális Archivum honlapján). További technikai feltételek: projektor, vetítővászon (vagy nagy képernyős TV), számítógép vagy laptop, széles sávú internet kapcsolat)

Digitális Jólét Program Pont ( DJP )

A Digitális Jólét Program a hazai információs társadalom fejlesztésének kiemelt, államilag koordinált eszköze

A könyvtárunk a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Digitális Jólét Program Pontok (DJP) fejlesztése című elnyert pályázat keretében, szeptember végén kapta meg a digitális eszközöket.

A pályázat egyik célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrája és a digitális jártasság fejlesztése. A korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszközökkel és szakemberrel bíró Digitális Jólét Program Pontokon (DJP Pontok) keresztül az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára.

A Magyarország területén működő DJP Pontok számos olyan lehetőséget biztosítanak minden érdeklődő számára, melyek a digitális ökoszisztémában való boldoguláshoz manapság már elengedhetetlenek:

 1. internet- és számítógép, illetve különböző irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, fax, nyomtató) használata,

 2. különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata,

 3. internetes álláskeresés segítése,

 4. a Pontokon dolgozó Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) helyszínen történő segítségnyújtása a digitális írástudás és az e-közszolgáltatások használatának bemutatása által,

A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti lakóhelyre, állampolgárságra való tekintet nélkül minden regisztrált használó.

Könyvtári rendezvényeinkről, időpontjairól utcai hirdetőtáblákon, kitett plakátokon tájékozódhatnak.