Ahogy az ember öregszik, úgy ébred rá, milyen gyorsan rohan az idő, s csak arra érdemes időt szánni, ami a lelkünket felüdíti, mások életét könnyebbé teszi.”(Robert Lawson)

Házi segítségnyújtás

Intézmény

Kömlő Gondozási Központ (3372 Kömlő, Bocskai I. út 44/3.)

Fenntartó

Kömlő Községi Önkormányzata (3372 Kömlő, Fő út 26-30.)

Ügyfélfogadás:

Hétfő Csütörtök: 7.30 – 16.00

Péntek: 7.30 – 13.30

Elérhetőség

Cím: 3372 Kömlő, Bocskai I. út 44/3.
Tel.: 06 36/481-021

Munkatársak:

Személyi gondozó: 

Kállai Sándorné (Hajnal)

Kállai Sándorné (Rozika)

Szociális segítő:

Németh Lehelné (Mónika)

Kállai Tamásné (Anita)

Csonka Lászlóné (Erzsike)

Lóléné Kállai Melinda

Báder Nikolletta

Túró Józsefné (Mari)

Takarító:

Túró Csabáné (Ilonka)

A szociálisan rászorult személyekről történő gondoskodás az állam, valamint az önkormányzatok kötelező feladata. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

Szociális alapszolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák. A célcsoport specifikus alapszolgáltatások keretében elsősorban az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek és a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat.

A házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatás keretében működő szolgáltatás, amely keretében szociális segítés vagy a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozás.

A szociális segítés a szakképzettséget nem igénylő feladatokat foglalja magába:

  • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

  • a háztartási tevékenységben való közreműködést,

  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

A személyi gondozás keretében a szakképzettséget igénylő gondozási, ápolási feladatok is végezhetők a szociális segítés fent említett tevékenységei mellett kiegészül:

  • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

  • a szociális segítés feladatit.

Házi segítségnyújtás igénylése:
ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy formanyomtatvány útján írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

Ellátás indításához szükséges dokumentumok:

  • Kérelem 

  • Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 

  • Jövedelemnyilatkozat II (térítési díjfizetés esetén)